Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Drago BERDEN, Štajngrova 4, 2234 Benedikt
  • Namestnik predsednika Janez KLEPEC, Sveti Trije Kralji 11a, 2234 Benedikt
  • Član Marjan KRANAR, Šolska ulica 7, 2234 Benedikt
  • Namestnica člana Marina HOJNIK, Slatinska cesta 25, 2234 Benedikt
  • Članica Marija GUMZAR, Strma ulica 16, 2234 Benedikt
  • Namestnica članice Dragica LIPNIK, Ločki Vrh 9, 2234 Benedikt
  • Članica Angela RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt
  • Namestnica članice Marija FARASIN, Čolnikov trg 7, 2234 Benedikt